WHM: پیکربندی اولیه WHM - تعریف ns ها

- فرض کنید دامنه x.com برای شماست.

- میخواهیم ns1.x.com تا ns4.x.com را تعریف کنیم. به این صورت که اگر DNS هر دامنه ای این مقادیر تعیین شد، توسط سرور مورد نظر خدمتگزاری شود.

- گام اول: در کنترل پنل مدیریت دامنه خود لاگین کرده و Child hostsها را به صورت زیر تعریف کنید:

ns1.x.com روی IP شماره 1: x.x.x.x

ns2.x.com روی IP شماره 2: x.x.x.x

ns3.x.com روی IP شماره 3: x.x.x.x

ns4.x.com روی IP شماره 4: x.x.x.x

هرکدام از این IP ها می‌تواند همسان یا متفاوت باشد، در صورتی که تعداد IP خریداری شده توسط شما بیش از یکی بود، میتوانید این IP ها را متفاوت تعریف کنید. که البته بهتر است اینگونه باشد.

- گام دوم: وارد WHM شوید و از قسمت "Basic cPanel & WHM Setup" انتهای صفحه Nameserver 1 تا Nameserver 4 را به صورت زیر مقدار دهی کنید.

توجه کنید قبل از این مرحله باید IPهای خریداری شده را به سرور اضافه کرده باشید.

بعد از این مرحله یکی یکی روی Assign IP address کلیک کنید تا IP ها به این ns ها انتصاب پیدا کنند. سپس برای هر کدام روی

گزینه Add an A entry for this nameserver کلیک کنید تا ردیف DNS آن زیر ایجاد شود.

در صورتی که گزینه Assign IP address یک IP اشتباه را به ns مربوطه انتصاب داد، فایل زیر را به صورت دستی از روی سرور ویرایش کنید:

nano /etc/nameserverips
برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید