WHM: پیکربندی اولیه WHM - تعریف Main IP

- راه اول: وارد WHM شوید و از قسمت "Basic cPanel & WHM Setup" در قسمت Basic Config مقدار گزینه shared IP را تعیین کنید.

- راه دوم: ویرایش فایل mainip

$ nano /var/cpanel/mainip
برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید