WHM: اضافه کردن IP جدید به سرور

- ابتدا به شرکت ارائه دهنده سرور سفارش IPهای جدید را بدهید.

- در پاسخ اطلاعاتی به صورت زیر باید در اختیار شما قرار بگیرد:

Route IP: x.x.x.x
Usable IP: x.x.x.x - x.x.x.y
Gateway: x.x.x.x
Broadcast IP: x.x.x.x
Subnet: x.x.x.x

به این معنی که IP های x.x.x.x تا x.x.x.y به سرور شما اختصاص داده شده اند و هم اکنون قابل استفاده هستند.

- برای اضافه کردن این IPها به سرور وارد WHM شوید. از منوی کنار قسمت IP  Functions روی گزینه Add a New IP Address کلید کنید.

- در فرم باز شده با توجه به راهنمای موجود در صفحه اقدام به وارد کردن IP ها کنید.

برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید