VSFTPD: مدیریت کاربران مجازی در CentoOS 6

بعد از پیکربندی سیستم به این روش، کاربران سیستمی دیگر نمیتوانند لاگین کنند.

برای تعیین مسیر home کاربر میتوانید مقدار local_root را در فایل مربوط به تنظیمات کاربر در مسیر زیر تعیین کنید:

$nano /etc/vsftpd/users/[username]
برچسب ها: 
درخت مرجع: 
فایل‌های پیوست: 

افزودن نظر جدید