تصویر محمدعلی اکبری

در میل سرور exim ممکن است به دلیل افزایش حجم ایمیل ها و یا عدم موفقیت در ارسال‌های قبلی، این ایمیل‌ها در صف قرار گیرند. همچنین برخی ایمیل‌ها با توجه به تنظیمات exim ممکن است در صف ارسال یخ (Frozen Messages) بزنند.

جداول پایگاه داده به دلایل مختلفی ممکن است corrupt شوند. این جداول باعث می‌شوند نرم‌افزار استفاده کننده از آنها با خطا رو‌به‌رو شود. در وضعیت بدتر این جداول ممکن است باعث restart شدن‌های متوالی پایگاه داده شوند. نرم‌افزار mysqlcheck ابزاری است برای بررسی و تعمیر این جداول که در ادامه نحوه استفاده از آن را توضیح خواهیم داد.
Subscribe to RSS - sysadmin