جداول پایگاه داده به دلایل مختلفی ممکن است corrupt شوند. این جداول باعث می‌شوند نرم‌افزار استفاده کننده از آنها با خطا رو‌به‌رو شود. در وضعیت بدتر این جداول ممکن است باعث restart شدن‌های متوالی پایگاه داده شوند. نرم‌افزار mysqlcheck ابزاری است برای بررسی و تعمیر این جداول که در ادامه نحوه استفاده از آن را توضیح خواهیم داد.

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - MySQL