تصویر محمدعلی اکبری
ماژول پرداخت بانک پاسارگاد برای دروپال 7
ماژول درگاه پرداخت بانک پاسارگاد برای دروپال 7 بر روی Commerce پیاده سازی شده و به منظور گسترش فرهنگ نرم‌افزار آزاد، به صورت کاملا رایگان و متن باز منتشر شده است.
تصویر محمدعلی اکبری
آموزش توسعه ماژول پرداخت برای Drupal Commerce
آموزش نوشتن ماژول درگاه پرداخت برای دروپال 7
تصویر محمدعلی اکبری
ایده
سایت وصیت نامه، پیاده سازی درگاه های پرداخت اینترنتی برای دروپال و ماژول راهنما برای احمق ها
Subscribe to RSS - پاسارگاد