تصویر محمدعلی اکبری

برای توضیح شاخه بندی و ادغام شاخه ها یک سناریو را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تصویر محمدعلی اکبری
از کدام وب‌سایت برای Version control استفاده کنم؟
چندین سیستم مدیریت نسخه وجود دارد که از آنها می‌توان به CVS، SVN، Git، Mercurial و Arch اشاره کرد. در این مقاله سعی در بررسی وب‌سایت‌هایی داریم که این خدمات را به صورت آنلاین فرآهم می‌کنند.
Subscribe to RSS - Git