تصویر امیر حسین اکبری
1394/11/05 آخرین روز پشتیبانی از دروپال 6

تاریخ 5/11/94 معادل  February 24th 2016 دیگر نسخه دروپال 6 توسط جامعه دروپال پشتیبانی نمی گردد. تهدیدهای پیش رو:

Multi agent systems

MULTI AGENT SYSTEMS درسی از دروس کارشناسی ارشد - (نرم افزار و هوش مصنوعی) است که به توصیف سیستم های مبتنی بر Agent ها می پردازد.

تصویر امیر حسین اکبری

گاهی اوقات ممکن است کاربر بخواهد مطالب خود را در بازه زمانی مشخصی منتشر نماید تا کاربران وبسایت آن محتوا را در آن بازه زمانی مشاهده نمایند. به منظور ایجاد این قابلیت موارد زیر را انجام دهید:

1- نصب ماژول Date

تصویر امیر حسین اکبری
Gallery

به منظور پیاده سازی گالری که به صورت اتوماتیک و با سرعت و زمان تأخیر مشخص محتوای آن تغییر کند و همچنین از تصاویر در Pager آن استفاده شده باشد، این بلاگ را مطالعه نمایید.

تصویر فاطمه محمدی
نقدی بر سایت رستا
سایت رستا با وجود نکات بسیار خوبی که در طراحی خود جای داده است (از جمله وجود رنگ سبز الهام گرفته از آرم اصلی سایت و گسترش آن در تمامی اجزا سایت برای نزدیکی بیشتر عناصر و نیز هم خانواده نمودن آنها، طراحی خوب پیکتو گرام ها در صفحه اصلی و استفاده از رنگ های خنثی خاکستری و ...) بعضی ایرادات هم به خود دا
Subscribe to RSS - رستا