OAuth 2.0: نقش‌ها

چهار نقش در OAuth 2.0 معرفی شده است:

resource owner: موجودیتی که قابلیت دادن دسترسی به منابع محتفظت شده را دارد. وقتی این موجود یک انسان است به او end-user می‌گوییم.

resource server: سروری که منابع محافظت شده در آن قراردارد.

client: نرم افزاری که قصد دریافت اطلاعات محافظت شده را از سرور منابع دارد.

authorization server: سروری که کار دادن توکن دسترسی و زنده نگه داشتن آن را بر عهده دارد، این سرور اغلب همان سرور منابع است اما محدودیتی برای معماری متفاوت وجود ندارد.

مراودات بین این چهار نقش:

   +--------+                +---------------+
   |    |--(A)- Authorization Request ->|  Resource  |
   |    |        درخواست مجوز  |   Owner   |
   |    |<-(B)-- Authorization Grant ---|        |
   |    |         اعطای مجوز  +---------------+
   |    |
   |    |                +---------------+
   |    |--(C)-- Authorization Grant -->| Authorization |
   | Client |                |   Server  |
   |    |<-(D)----- Access Token -------|        |
   |    |                +---------------+
   |    |
   |    |                +---------------+
   |    |--(E)----- Access Token ------>|  Resource  |
   |    |                |   Server  |
   |    |<-(F)--- Protected Resource ---|        |
   +--------+                +---------------+
 1. برنامه (application) درخواست احراز هویت (authorization) را برای دسترسی به اطلاعات کاربر ارسال می کند .

 2. اگر کاربر دسترسی برنامه (application) را تائید کند کد (code) تائید برای برنامه ارسال می شود .

 3. برنامه درخواست access token را همراه با کد تائید (code) به سرور ارسال می کند .

 4. اگر اطلاعات برنامه و کد صحیح باشد دسترسی برنامه به اطلاعات کاربر میسر می شود و access token به برنامه داده می شود .

 5. برنامه از طریق access token درخواست خود را به وبسرویس (API) ارسال می کند .

 6. در صورت صحت access token ، درخواست بروی وبسرویس انجام شده و پاسخ بر گردانده می شود .

https://www.hesabit.com/docs/api/oauth2#scopes

درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید