nload: ابزاری برای مونیتور کردن پهنای باند مصرفی شبکه در لینوکس

ابتدا انباره epel را نصب و فعال کنید. سپس با دستور زیر nload را نصب کنید.

yum install nload

بعد از نصب با دستور زیر nload را اجرا کنید.

nload

با زدن کلید Enter بین Interfaceهای شبکه جابجا شوید. یک نمونه خروجی از سرور دانلود طرفداری در زیر آمده است.

افزودن نظر جدید