تصویر الهه عربیان
گاهی لازم است مطالب یک node خاص و یا content اسکرول داخلی داشته باشند.

گاهی ما برای بعضی از سایت ها میخواهیم ارتفاع صفحه تغییر نکند و در عین حال حجم زیادی از مطالب را در یک بلوک خاص یا در content نمایش در آوریم.

در این موارد  باید از اسکرول برای نمایش مطالب استفاده کنیم که برای اضافه کردن یک jquery ممکن است زمان زیادی صرف شود و برای یک سایت کوچک دردسر ساز است .

در این مورد پیشنهاد من ماژول  neat_scrollbar  است.

این ماژول این امکان را به شما میدهد که هم اسکرول عمودی داشته باشید و هم افقی و همچنین با قرار دادن libraries های مورد نیاز این امکان را هم میدهد که در صورتی که صفحه نمایش شما لمسی است اسکرول رو با لمس کردن صفحه به حرکت در آورید.

افزودن نظر جدید