تصویر محمدعلی اکبری

سرور برای اتصال به شبکه نیازمند یک نام مستعار است. نام هاست (hostname) در شبکه به صورت یکتا تعریف می‌شود و به آدرس IP سرور نگاشت (map) می‌شود. در صورتی که نام هاست به یک TLD ختم شود، آن را FQDN می‌نامیم. 

 
تعریف HOSTNAME
بعد از نصب و راه اندازی سرور، اولین اقدام مهم نام گذاری هاست و تعریف hostname است.
 
[[email protected] ~]# cat /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
GATEWAY=79.175.165.193
HOSTNAME=blog.myworks.ir

در مثال فوق blog.rastasoft.ir نام هاست است. و از آنجا که به ir ختم شده است، یک FQDN است.
 
تعیین آدرس IP برای HOSTNAME
بعد از تعیین نام هاست، باید تغییرات لازم در فایل hosts نیز اعمال شود. این فایل نام هاست‌های تعریف شده سیستم را به آدرس IP آنها نگاشت می‌کند. همه نرم‌افزارهای مربوط به شبکه از این فایل برای تعیین آدرس IP استفاده می‌کنند. به عنوان مثال قبل از اتصال از طریق localhost به پایگاه داده MySQL، سیستم عامل این آدرس را به 127.0.0.1 با توجه به محتوای فایل hosts نگاشت می‌کند.
 
[[email protected] ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1         localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1               localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
79.175.165.218    blog.myworks.ir

در مثال فوق 127.0.0.1 مربوط به پروتکل IP4 و ::1 مربوط به IP6 است.
در صورت عدم تعریف درست hostname و همچنین عدم تعریف آدرس IP برای آن در hosts ممکن است برخی نرم افزارهای شبکه موجود در سیستم به درستی کار نکنند. به عنوان مثال:
• نرم‌افزار ProFTP که یک کارگذار برای FTP است، راه اندازی نخواهد شد.
• ایمیل‌ها از طریق PostFix یا Sendmail ارسال نخواهند شد و یا به کندی و با سرعت کم ارسال خواهند شد.

افزودن نظر جدید