تصویر شیرین عبدالهی

گرفتن لیست تمامی فایل ها

اگر سرویس خود را به درستی پیکربندی کرده باشید، با رفتن به مسیر www.example.com/PATHTOENDPOINT/file (Get کردن از این مسیر)  بایستی جیسونی از تمامی فایل ها دریافت نمایید.برای مثال:

{

   "fid":"1",

  "uid":"1",

  "filename":"406088_heroa.jpg",

  "uri":"http://localhost/testaku/testservice/file/1",

  "filemime":"image/jpeg",

  "filesize":"23173",

  "status":"1",

 "timestamp":"1403690928"

}

 

در اینجا uri  از مسیر سرویس داده شده که توسط آن شما میتوانید اطلاعات و آدرس کامل فایل را دریافت نمایید.

اضافه کردن فایل

جیسون زیر را پر میکنیم  و به آدرس www.example.com/PATHTOENDPOINT/file POST میکنیم. در جواب جیسونی شامل fid فایل و مسیر دسترسی به آن از طریق وب سرویس به ما ارسال میگردد.

{"filesize":"FILESIZE","filename":"FILENAME","file":"FILECONTENT","uid":"UID"}

مثالی از جواب دریافتی:

{"fid":"4","uri":"http://localhost/testaku/testservice/file/4"}

 

دریافت یک فایل

با GET کردن از مسیر www.example.com/PATHTOENDPOINT/file/fid میتوان یک فایل را در response body دریافت نمود. که جیسون آن شامل uri_full است که url فایل است.

حذف یک فایل

 با DELETE کردن از مسیر www.example.com/PATHTOENDPOINT/file/fid میتوان یک فایل را پاک نمود.

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید