تصویر شیرین عبدالهی
ابزاری برای ساخت بک-اند برای دیتابیس شما.

شاید شما در سایت خود دیتابیس ساده ای داشته باشید که بخواهید برای آن ادمین داشته باشید.این برنامه کار شما را راحت میکند.ساختار آن توسط silex نوشته شده و به راحتی قابل دستکاری است.

ابتدا آن را از اینجا دانلود میکنید.سپس در فایل app.php مشخصات دیتابیس خود را وارد کرده و آدرس فولدر resources که در زیر web قرار دارد را به طور کامل وارد مینمایید.برای مثال : 

 

array(

    'dbs.options' => array(
      'db' => array(
        'driver'  => 'pdo_mysql',
        'dbname'  => 'test',
        'host'   => '127.0.0.1',
        'user'   => 'root',
        'password' => 'pass',
        'charset' => 'utf8',
      ),
    )
));

$app['asset_path'] = 'http://test.com/web/resources';

سپس در command line دستور زیر را در دایرکتوری که هستید اجرا میکنید :

php console generate:admin

بدین ترتیب شما به راحتی به یک ادمین برای خواندن، نوشتن، آپدیت و پاک کردن اطلاعات جدول های مختلف خود دست پیدا کرده اید.

 

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید