تصویر فاطمه محمدی
نقدی بر سایت رستا
سایت رستا با وجود نکات بسیار خوبی که در طراحی خود جای داده است (از جمله وجود رنگ سبز الهام گرفته از آرم اصلی سایت و گسترش آن در تمامی اجزا سایت برای نزدیکی بیشتر عناصر و نیز هم خانواده نمودن آنها، طراحی خوب پیکتو گرام ها در صفحه اصلی و استفاده از رنگ های خنثی خاکستری و ...) بعضی ایرادات هم به خود دا
تصویر فاطمه محمدی
نشانه‌ها از انواع علائم گرافیکی هستند که هویت یک شرکت، شخص و . . . را مشخص می‌کنند و یا حتی می‌توانند در گذر زمان برای آن عنوانی که طراحی شدند، هویت ایجاد کنند.
Subscribe to RSS - وب‌نوشت فاطمه محمدی