تصویر محمدعلی اکبری
از ویژگی های صنعت تکنولوژیک سرعت بالای تغییرات محیط آن است. در این شرایط اگر آهنگ تغییرات درون شرکت سازگار با محیط آن نباشد، در عرصه رقابت محکوم به شکست خواهد بود.
با توجه به این شرایط اگر برنامه و مدلی برای ایجاد تغییرات ذکر شده نداشته باشیم، هزینه تغییرات بالا می رود و حتی ممکن است نتیجه مطلوب را نداشته باشد.
به شرکتی که ابزار لازم برای یادگیری مداوم اعضا را فرآهم میکند و به وسیله آن دائما در حال تغییر است، شرکت یادگیرنده گوئیم. شرکت یادگیرنده در ایجاد، کسب و انتقال دانش مهارت داشته و به وسیله آن رفتار خود را صلاح میکند. این تغییرات همواره در جهت بهبود توليد، كيفيت، خلاقيت، نوآوري و كسب رضايت مشتري عمل میکنند.
یادگیری به بیانی ساده بکارگیری راهبرد معینی برای حل یک مسئله است. برای بقای شرکت در محیط رقابتی یادگیری به معنی پیدا کردن راه حل ها برای حل مسائل موجود شرکت و پیشرو بودن لازم است.

افزودن نظر جدید