تصویر محمدعلی اکبری

یکی از کاربرد‌های دستورات زیر هنگامی است که ریپازیتوری را در جایی remote ساخته‌اید و کدها روی سیستم خودتان می‌باشد. در این حالت برای وارد کردن اولین نسخه از کدهای خود به ریپازیتری از دستورات زیر استفاده کنید.

mkdir tmp_project

cd tmp_project

git init

echo "name = tmp project" > tmp_project.info

git add tmp_project.info // Add specific file to repo

git add -A // Add all un-tracked files to repo

git commit -m "Initial commit."

git remote add origin [email protected]:sandbox/mohamadaliakbari/2062615.git

git push origin master
طبقه بندی: 

افزودن نظر جدید