گنو/لینوکس: نصب و استفاده از exiftool

$ yum install perl-Image-ExifTool
$ exiftool "file name.extension"
$ exiftool -overwrite_original -rights="©2017 Ruban.com, all rights reserved" -CopyrightNotice="©2017 Ruban.com, all rights reserved" -XMP-dc:Creator="Ruban.com" "img_8661.jpg"
برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید