گنو/لینوکس: استفاده از jhead برای تصحیح چرخش (Orientation) که در اطلاعات Exif تصاویر ذخیره می‌شود

$ jhead -autorot *.jpg
برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید