گرافیک: لیست کلمات کلیدی برای پیدا کردن آبجکت طراحی

mortar-board: کلاه فارغ التحصیلی؛ کلاهی که هنگام فارغ التحصیلی بر ر میگذارند.

درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید