پلاگین وردپرس: چرا پلاگین می‌نویسیم و بررسی پلاگین Hello Dolly

دلیل واضح است: می‌خواهیم یک عملکرد جدید (Functionality) به وردپرس اضافه کنیم اما به هسته وردپرس دست نزنیم!

یک پلاگین ممکن است شامل تعدادی فایل PHP به همراه asset های دیگر مانند css و javascript و image باشد.

نکته: آنچه که برای یک پلاگین اجباری است تنها یک فایل PHP با DocBlock در ابتدای فایل با فرمت مشخص است.

بررسی پلاگین Hello Dolly

ماژول Hello Dolly را در نظر بگیرید. این پلاگین یک بیت تصادفی از یک شعر را در محیط مدیریت نمایش می‌دهد. کمی CSS همراه آن در جهت نمایش زیبای آن وجود دارد.

در این پلاگین از توابع wptexturize و add_action و is_rtl از وردپرس استفاده شده است. تابع add_action نقطه اتصال پلاگین به وردپرس است. معماری وردپرس برای اجازه دادن به پلاگین‌ها برای دستکاری خروجی نهایی نرم افزار بر اساس hook ها است. لیست این چنگک‌ها را در Plugin API/Action Reference ببینید.

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید