پلاگین وردپرس: مفاهیم اولیه

شروع نوشتن پلاگین

پلاگین یک فایل PHP با DocBlock مشخص در ابتدای آن است. به این DocBlock در پلاگین وردپرس plugin header comment می‌گوییم.

توصیه شده است که برای هر پلاگین یک پوشه داشته باشیم. پس فایل your-plugin-folder/your-plugin-file.php یک نقطه شروع خوب است. توجه شود DocBlock مربوطه باید تنها در یک فایل PHP در پوشه مربوط به پلاگین وجود داشته باشد. همچنین پلاگین باید در مسیر wp-content/plugins باشد.

فایل پلاگین باید با Comment زیر شروع شود، بد از این مرحله پلاگین توسط وردپرس قابل شناسایی است و در قسمت پلاگین‌ها در مدیریت قابل مشاهده است.

<?php
/*
Plugin Name: Handbook Example
*/

برای مشاهده فرمت این Comment به Header Requirements مراجعه کنید.

چنگک‌ها: Actions و Filters

hook عملکردها در وردپرس را تغییر می‌دهد یا به آنها اضافه می‌کند.

تکمیل خواهد شد ....

https://developer.wordpress.org/plugins/the-basics/

افزودن نظر جدید