تصویر امیر حسین اکبری

گاهی اوقات ممکن است کاربر بخواهد مطالب خود را در بازه زمانی مشخصی منتشر نماید تا کاربران وبسایت آن محتوا را در آن بازه زمانی مشاهده نمایند. به منظور ایجاد این قابلیت موارد زیر را انجام دهید:

1- نصب ماژول Date

2- ایجاد فیلد date برای Content type مورد نظر از نوع (Date) برای وارد کردن زمان ابتدا و انتها (زمان انقضاء) مطلب مورد نظر

3- در قسمت Filter criteria در Views نوع محتوای مورد نظر، فیلتر Content: Date - end date را فعال نموده سپس Starting year را مقدار Now قرار داده و Ending year را مقدار Value2 قرار دهید. با این روش تمامی محتوایی را که زمان آن از هم اکنون تا زمان انتهایی (Value2) می باشد، نمایش داده می شود.
 

افزودن نظر جدید