نمایش سلسله مراتب termها در facet api

توجه: هنگام انتخاب فیلد رده بندی در تب fields در search index توجه کنید خود فیلد انتخاب شود و لزومی به ایجاد related fields نیست.

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید