نحوه ایجاد منوی مورب با استفاده از Css

برای ایچاد border های مورب در وبسایت کافی است Css زیر را استفاده نمایید:

background: none repeat scroll 0px 0px #DDD; //#DDD :Top Border Color
border-color: transparent #BC1E23; // #BC1E23 :Bottom Border Color
border-width: 4vw 100vw 0px 0px; // vw :viewport width Such 1vw = 1% of viewport width
border-style: solid solid solid dashed;

Browser Support

IE 10+, Firefox 19+, Chrome 34+, Safari 7+, Android 4.4+, iOS 6+ - Supported

Chrome 20-34, Safari 6 - Supported but has repaint issue

برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید