مودل: گزینه Allow role overrides چیست؟

مسیر: مدیریت سایت / کاربران / مجوزها / تعریف نقش‌ها

نشانی: admin/roles/define.php?action=add

در فرم تعریف نقش مودل گزینه‌ای با عنوان Allow role overrides به نقش مورد نظر امکان تغییر دسترسی‌های نقش‌های دیگر را می‌دهد.

به عنوان مثال نقش "معلم" امکان تغییر دسترسی‌های نقش "دانش آموز" را در محدوده درس (Course context) دارد. اما نمی‌تواند دسترسی‌های مدیر را تغییر دهد.

برای فعال سازی قابلیت تغییر دسترسی نقش‌های دیگر، نقش مورد نظر باید دسترسی "moodle/role:override" را داشته باشد.

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید