مودل : فعال کردن recaptcha در فرم sign up

در صورتی که در سیستم مودل امکان self-registration فعال باشد و بخواهیم از کپچا در فرم sign up مودل استفاده نماییم کافیست  گام های زیر را دنبال کنیم:

قدم اول از سایت https://www.google.com/recaptcha   برای دریافت public key و private key اقدام نمایید

قدم دوم در مسیر Administration\plugin\Authentication\Manage authentication در انتهای صفحه فیلد های ReCAPTCHA public key و ReCAPTCHA private key را با مقادیر دریافت شده از سایت گوگل پر و فرم را ذخیره نمایید

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید