مودل: رفع مشکل عدم ایجاد فایل اکسل خروجی کاربران

ممکن است هنگام خروجی گرفتن از لیست کاربران از قسمت "عملیات گروهی > دریافت فایل" با مشکل روبرو شوید و بجای فایل اکسل خطای 500 internal server error و یا خطای زیر را در فایل خروجی مشاهده کنید.

<b>Fatal error</b>:  Class 'ZipArchive' not found in <b>/home/rastasoft/public_html/lib/phpexcel/PHPExcel/Writer/Excel2007.php</b> on line <b>227</b><br />

در این طورت باید افزونه PECL Zip را نصب کنید. در صورت داشتن WHM این کار را از قسمت module installer انجام دهید.

افزودن نظر جدید