مودل: دریافت خروجی اکسل اطلاعات کاربران

برای دریافت خروجی اکسل اطلاعات کاربران از منوی "مدیریت سایت > کاربران > حساب‌های کاربری > عملیات گروهی کاربران" ابتدا کاربران مورد نظر را با استفاده از فیلتر ها انتخاب کنید. سپس عملیات "دریافت فایل" را انتخاب کنید.

گام اول:

گام دوم:

افزودن نظر جدید