تصویر شیرین عبدالهی

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید شبکه ی اجتماعی مانند فیس بوک با همان ظاهر در دروپال بسازید. اگر اینطور باشد ، ماژول Drupal_Wall کمک بسیاری به شما خواهد کرد.

این ماژول دیواری شبیه دیوار فیس بوک برای کاربران شما درست میکند که کاربران میتوانند در آن statuse بگذارند و در statuse خود عکس و ویدئو قرار دهند ، که این مزیت این ماژول نسبت به ماژول statuses است.

وابستگی این ماژول تنها ماژول flag است که توسط آن میتوانید قابلیت لایک کامنت و استتوس ها را برای کابرانتان فراهم کنید.

این ماژول محتوای Drupal Wall را به محتواهای موجود در وب سایت شما اضافه میکند که در واقع استتوس ها در آن ذخیره میگردند.همچنین دو بلوک Drupal Wall - Status inputs و Drupal Wall - Wall post را به بلوک های شما اضافه میکند که همانطور که از اسمشان پیداست Drupal Wall - Wall post دیوار کاربران شما و Drupal Wall - Status inputs بلاکیست که از طریق آن کاربران میتوانند استتوس خود را منتشر نمایند.

برای اضافه کردن قابلیت لایک به استتوس ها ، ابتدا flag ای بر روی node ها می سازیم و در Bundles های آن Drupal Wall را علامت میزنیم. Flag link text و unFlag link text را به ترتیب like و unlike میگذاریم.نام ماشینی ای که برای flag انتخاب کرده ایم را کپی کرده و flag را ذخیره میکنیم.

در ادامه به قسمت تنضیمات ماژول Drupal wall رفته و Flag Like machine name  را نام ماشینی flag ای که در مرحله قبل کپی کردیم قرار داده و ذخیره میکنیم.

برای کامنت ها هم همین مراحل را تکرار میکنیم.

بدین ترتیب شما یک شبکه اجتماعی ساده ساخته ایدDrupal Wall

افزودن نظر جدید