تصویر محمدعلی اکبری

ارث‌بری در CSS را که یادتان نرفته؟
در CSS به‌صورت پیش‌فرض اغلب Html elementها ویژگی‌های والد خود را به ارث نمی‌برند. برای وادار کردن ارث‌بری یک ویژگی خاص باید صراحتا این موضوع را در CSS به وسیله مقدار inherent برای ویژگی‌های مورد نظر تعیین کرد:

در صورتی که در مثال بالا از ارث‌بری استفاده نکنیم:

در نگاه اول شاید استفاده از هر دو روش تفاوتی با هم نداشته باشد. اما حالتی را متصور شوید که ویژگی یکسانی برای چندین فرزند یکسان با والد آنها باشد و عدم استفاده از ارث‌بری می‌تواند میزان کار را افزایش و سهولت تغییرات آتی را کاهش دهد.

کاراکترها هم میتوانند قشنگ باشند
چند باری استفاده‌های هوشمندانه‌ای از کاراکتر‌ها را دیده بودم. یک نمونه از این کاراکترها علامت تیک (کد: \2714) است. چک باکس این مثال از عکس استفاده نمی‌کند: (در این مثال از ویژگی های webkit استفاده شده)

(مثال از http://www.inserthtml.com/demo/webkit-form)

افزودن نظر جدید