مشاهده پورت های باز سرور لینوکس

 netstat -tulpn
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید