تصویر امیر حسین اکبری

گاهی اوقات می خواهید پیغام هایی را که وبسایت خود به کاربران ارسال می نماید را مدیریت نمایید و آنها را تغییر دهید.

بدین منظور بایستی مراحل زیر را انجام دهید:

1- در مسیر admin/config/people/accounts قرار بگیرید.

2- در پایین صفحه موارد زیر موجود است:

-Welcome (new user created by administrator)
هنگامی که مدیر وبسایت برای کاربران حساب ایجاد می نماید این پیغام به آن کاربران ارسال می گردد.

- Welcome (awaiting approval)
هنگامی که کاربر حساب کاربری ای را در وبسایت ایجاد می نماید و نیاز به تأیید دارد.

- Welcome (no approval required)
هنگامی که کاربر عضو وبسایت شده است و بدون نیاز به تأیید مدیریت سایت می تواند وارد حساب کاربری خود شود.

- Account activation
هنگامیکه کاربر حساب خود را فعال نماید

- accounts are blocked
به کاربرانی که حساب آنها غیرفعال شده است ارسال می گردد.

- Account cancellation confirmation
هنگامی که کاربر سعی در غیر فعال کردن حساب خود دارد

- Account canceled
هنگامی که حساب کاربری غیر فعال گردید

- Password recovery
هنگامی که کاربر رمز خود را فراموش کرده است و رمز جدیدی را درخواست کرده است

در این روش می توانید با استفاده از ماژول Token مواردی را استخراج نموده و در متن پیغام های خود قرار دهید.

توجه

همچنین گاهی ممکن است در وبسایت های چندزبانه بخواهید این پیغام ها را به صورت چند زبانه ارسال نمایید بدین گونه که برای کاربران فارسی پیغام فارسی و برای کاربران انگلیسی پیغام انگلیسی ارسال نمایید.

در پستی به عنوان تغییر لوگو و صفحات 403 و 404 به این مسئله اشاره کرده ام.

افزودن نظر جدید