تصویر امیر حسین اکبری
محدود کردن طول عنوان

گاهی ممکن است در View_mode مشخصی عناوین مطالب را به صورت خلاصه (Trim) شده به دلایلی مانند ظاهر گرافیکی و ... به کاربران نشان دهید. برای این کار کافیست در فایل Template.php در Root پوشه Template خود از
YOURTHEMENAME_preprocess_node استفاده نمایید تا با استفاده از نام Contetn type و همچنین نام View mode خود Title محتوای خود را به اندازه مشخص Trim نمایید. به کد زیر دقت فرمایید:

// Replace "YOURTHEMENAME" with your theme name. 
function YOURTHEMENAME_preprocess_node(&$variables) {

// "if ($variables['teaser']) {" is a very broad condition.
// Yours would likely be and should be more specific to the node type you are targeting and view mode: 
  if ($variables['type'] == 'YOUR_NODE_MACHINE_NAME_HERE' && $variables['view_mode'] == 'teaser') {

// Uses the Drupal truncate function to shorten the field on word boundary. 
    $variables['title'] = truncate_utf8($variables['title'], 50, TRUE, TRUE);
  } 
}

50: تعداد کاراکتری که می خواهید نمایش داده شود.

افزودن نظر جدید