تعاریف:

  • ساعت سفارش گذاری توسط مشتری
  • زمان بعدی خرید از تامین کننده
  • زمان بعدی تحویل به شرکت ارسال کننده
  • مدت زمان تامین
  • لحظه تامین شدن کالا
  • تعطیلات: جمع تعطیلی شرکت + تعطیلی شرکت تامین کننده + تعطیلی رسمی
  • الآن

مشتری در زمان x سفارش خود را ثبت می‌کند. برای آن محصول زمان خرید سایر بعدی y را با توجه به تعطیلات شرکت و شرکت تامین کننده و ساعت سفارش گذاری قرارداد شده بین دو شرکت محاسبه می‌کنیم.

طبق توافق خرید سایر انجام شده پس از z ساعت یعنی در زمان w تحویل انبار شرکت می‌شود. w = y + z

بر اساس متد ارسال انتخاب شده توسط مشتری، زمان بعدی تحویل به ارسال کننده a مشخص می‌شود. با توجه به زمان پردازش داخلی شرکت ارسال کننده b، بازه های خالی پس از این زمان برای انتخاب به مشتری نمایش داده می‌شود.

اولین بازه قابل انتخاب برابر دیرترین بازه قابل انتخاب بین همه محصولات سبد خرید است.

دیدگاه‌ها

تصویر peyman

peyman (تایید نشده)

سلام من از شما چند سوال و کمک میخواستم چطور میتونم باهاتون ارتباط بزنم ؟؟

افزودن نظر جدید