مجنتو: نمایش بلوک محتوایی استاتیک تنها در صفحه اول فروشگاه

در فایل page.xml کد زیر را وارد کنید:

<layout>
    ...
    <cms_index_index>
      <reference name="content">
        <block type="cms/block" name="blog_posts">
          <action method="setBlockId"><block_id>blog_posts</block_id></action>
        </block>
      </reference>
    </cms_index_index>
    ....
</layout>

سپس در فایل 1column.phtml آن را خروجی بگیرید:

<?php echo $this->getChildHtml('blog_posts'); ?>

 

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید