مجنتو: حذف صفرهای اعشار از قیمت

گام اول: ابتدا روش نصب پلاگین جدید را از "مجنتو: نصب پلاگین" مطالعه کنید.

گام دوم: پلاگین "ET Currency Manager" را نصب کنید. از محیط مدیریت logout و سپس دوباره login کنید. این برای جلوگیری از دریافت صفحات 404 در مدیریت بعد از نصب پلاگین جدید است.

گام سوم: به مسیر "System -> Configuration -> ET EXTENSIONS -> Currency Manager" رفته و از قسمت "Currency Options" مقدار "Minimum number of digits after the decimal point" را برابر صفر قرار دهید.

به این ترتیب صفرهای بعد از اعشار در قیمت حذف خواهند شد.

افزودن نظر جدید