مجنتو: حذف باکس تگ ها از لیست محصولات و صفحه محصولات

خطوط زیر را از فایل tag.xml در layout قالب مورد نظر حذف کنید:

<default>
  <!-- Mage_Tag -->
  <reference name="left">
      <block type="tag/popular" name="tags_popular" after="catalog.compare.sidebar" template="tag/popular.phtml"/>
  </reference>
</default>

در صورتی که بعد از حذف این باکس به لیست تگ ها نیاز داشتید:

http://ruban.com/tag/product/list/tagId/1/

http://ruban.com/tag/list/

همچنین ممکن است بخواهید تب برچسب ها از صفحه محصول را نیز حذف کنید که برای آن به Admin - Template master - Easy Tabs بروید و تب مورد نظر را غیر فعال کنید.

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید