مجنتو: تغییر دامنه (Domain) یا سرور فروشگاه مجنتو

گام اول: انتقال پایگاه داده و اعمال تغییرات در فایل پیکربندی app/etc/local.xml

گام دوم: تغییر base url در جدول

update core_config_data set value="http://new-domain.com/" where path = "web/unsecure/base_url";
update core_config_data set value="http://new-domain.com/" where path = "web/secure/base_url";

کاراکتر اسلش در انتهای value در کوئری‌های بالا الزامی است.

افزودن نظر جدید