مجنتو: تعیین روش و هزینه پرداخت با توجه به کد پستی و قیمت سبد خرید (ماژول Matrix Rates)

ماژول روش ارسال Matrixrate از شرکت Webshopapps امکان محاسبه هزینه ارسال بر اساس کد پستی و قیمت سبد خرید را به مجنتو اضافه می‌کند.

برای پیکربندی روش‌های ارسال گام های زیر را طی کنید:

1- بعد از ورود به مدیریت وارد قسمت "System->Configuration->Shipping Methods" شوید.

2- روش ارسال Webshopapps Matrix Rates را فعال کنید.

3- در قسمت Configuration Scope فروشگاه اصلی را انتخاب کنید تا گزینه بارگذاری فعال شود.

4- فایل tablerate شامل اطلاعات محاسبه قیمت ارسال بر اساس کد پستی و قیمت سبد خرید را بارگذاری کنید. یک نمونه از این فایل برای فروشگاه روبان در پیوست آمده است.

برچسب ها: 
فایل‌های پیوست: 

افزودن نظر جدید