تصویر محمدعلی اکبری

با استفاده از ماژول Panels می توانید چیدمان (layout) صفحات هسته دروپال مانند صفحه Taxonomy و صفحه Node ها را تغییر دهید. یا برای مثال می توانید چندین صفحه مانند صفحه اصلی یا به اصطلاح صفحه ورود (Landing page) ایجاد کنید.


ماژول های زیر را فعال کنید

 • Panels
 • Views content panes یکی از زیر ماژولهای CTools
 • Page manager یکی از زیر ماژولهای CTools
 • Views  و Views UI

ابتدا content type ها، taxonomy ها و views های مورد نظر را بسازید. به عنوان مثال مورد زیر را در نظر بگیرید:

 • خبر
  • عنوان
  • متن
  • دسته بندی
 • اطلاعیه
  • عنوان
  • متن
  • دسته بندی

در مثال فوق دسته بندی ها از نوع term reference به vocabulary با نام دسته بندی هستند.

حالا برای اخبار و اطلاعیه دو Views می سازیم. در این views ها فیلتر contextual filter و از نوع Content: Has taxonomy term ID اضافه می کنیم.

به قسمت "ساختار > صفحه ها" رفته و یک صفحه جدید ایجاد می کنیم. مقدار Variant type را Panel انتخاب می کنیم.

یک context از نوع taxonomy_term اضافه کرده و از قسمت content اقدام به درج بلوک های views در layout می کنیم.

در مراحل درج بلوک جدید contextual filter ها را به context ساخته شده مرتبط میکنیم.

کافی است صفحه را در مرورگر خود باز کرده و نتیجه را مشاهده کنید.

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید