تصویر الهه عربیان

در یک سایت دروپالی ما حتما تعدادی بلوک داریم که در هر کدام موارد خاصی را نمایش میدهیم . گاهی ممکن است حتی از ماژولی که خودمان نوشته ایم استفاده کرده باشیم و خروجی آن را بخواهیم در یک بلاک نمایش دهیم.

اگر بخواهیم عنوان بلاک را لینک کنیم من استفاده از ماژول block_titlelink رو پیشنهاد می کنم . با نصب این ماژول در صفحه پیکر بندی هر بلاک بخشی اضافه می شود.

در آن مسیر که نیاز دارید را وارد کنید با این کار نام بلاک شما به مسیر مورد نظر شما لینک میشود.

افزودن نظر جدید