لینوکس: SSH به سرور بدون وارد کردن رمز عبور با استفاده از کلید عمومی

برای SSH به سرور بدون وارد کردن رمز عبور برای هر بار ورود ابتدا باید یک جفت کلید خصوصی و عمومی ایجاد کنید، سپس کلید عمومی را به سرور مورد نظر منتقل کنید. برای این کار مراحل زیر را طی کنید:

گام اول: ایجاد جفت کلید خصوصی و عمومی

$ ssh-keygen

گام دوم: انتقال کلید عمومی به سرور

راه اول: با استفاده از ssh-copy-id

$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub [email protected]

راه دوم: استفاده از sftp در صورت نداشتن ssh-copy-id

$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh [email protected] "mkdir ~/.ssh; cat >> ~/.ssh/authorized_keys"

تذکر: در دو دستور اخیر مقدار x.x.x.x را با آدرس سرور مورد مظر جایگزین کنید.

تذکر: در صورت دریافت خطای File exixts در دستور دوم، خطا را نادیده بگیرید.

گام سوم: SSH به سرور مورد نظر بدون ورود رمز عبور

در نهایت با دستور زیر به سرور مورد نظر SSH کنید.

$ ssh x.x.x.x
درخت مرجع: 

دیدگاه‌ها

تصویر cloner

cloner (تایید نشده)

ارور میده
Permission denied, please try again.

تصویر محمدعلی اکبری

محمدعلی اکبری

کدوم مرحله؟

افزودن نظر جدید