لینوکس: نصب lame برای کار با فایل‌های صوتی


cd /usr/local/src
wget downloads.sourceforge.net/project/lame/lame/3.99/lame-3.99.5.tar.gz
tar zxvf lame-3.99.5.tar.gz
cd lame-3.99.5
make distclean
./configure && make clean && make && make install

برای سرور های windows هم به آدرس http://www.rarewares.org/mp3-lame-bundle.php مراجعه کنید.

برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید