لینوکس: باز کردن پورت 10000 برای دسترسی به Webmin

Webmin به اکثر تنظیمات و منابع لینوکس دسترسی دارد، لذا دسترسی به آن باید محدود و در چهارچوب مسائل امنیتی باشد. به همین دلیل Webmin روی پورت خاصی گوش می‌کند که پیش فرض آن 10000 است.

برای دسترسی به Webmin ابتدا باید به سرور SSH کرده و پورت مربوطه را باز کنیم. برای این کار یک قانون موقت به firewall اضافه میکنیم.

iptables -I INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 10000 -j ACCEPT

سپس از طریق مرورگر وارد Webmin می‌شویم: http://rastasoft.ir:10000

 

افزودن نظر جدید