لینوکس: انتقال فایل بین سرورها با استفاده از دستور sftp

گام اول: با استفاده از دستور sftp  با فرمت زیر از سرور اول به سرور دوم لاگین میکنیم.

sftp [email protected]

سپس با استفاده از دستور put فایل را به سرور دوم منتقل می‌کنیم.

put path/to/file/file.ext

فایل منتقل شده در سرور دوم در مسیر home مربوط به کاربری که در دستور sftp لاگین کرده است، قرار میگیرد که در اینجا root است.

درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید