قرار دادن ماژول در سایت دروپال

بعد از ایجاد صفحه ماژول و درج توضیحات نوبت به بارگذاری کدها در سایت دروپال میرسد.

برای اینکار ابتدا از طریق گیت فایل ها را قرار میدهیم سپس طبق دستور العمل زیر شاخه master را حذف میکنیم:

https://drupal.org/empty-git-master

درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید