تصویر شیرین عبدالهی

فرض کنید نمایی (view) از محتوای خبر تعریف کرده اید که بر اساس تاریخ محتوای شما را فیلتر کرده و از تاریخی به بعد را نشان میدهد . حال شرایطی را در نظر بگیرید که برای فیلتری که تعریف کرده اید هیچ محتوایی انتخاب نشده  و نما خالیست و شما میخواهید برای این حالت فیلتر جدیدی تعریف کرده و نما را بر اساس آن نشان دهید و یا نمای دیگری را به جای آن بگذارید.

قدم های زیر را پشت سر هم انجام دهید.

 

  1. نمای جدیدی که میخواهید به جای این نما نشان داده شود را بسازید. برای مثال نمایی که ۳ خبر آخر را نشان دهد.
  2. در نمای قبلی خبر قسمت Advanced را باز کرده و روی دکمه ی اضافه کردن No results Behavior کلیک نمایید.
  3. در پنجره ی باز شده Global: View area  را  برای فقط این نما انتخاب کرده و apply  کنید.
  4. در پنجره ی جدیدی که باز میشود نمایی که در قدم اول ساختید را انتخاب کرده و ذخیره کنید.

 

حال نتیجه ی مطلوب حاصل می شود و اگر نمای اول ما خالی بود ، نتیجه نمای دوم در آن قرار میگیرد.

افزودن نظر جدید